Ako mislite da ćete naći savršen posao, pripremite se za neuspjeh

Simon Sinek najbolje opisuje potragu za poslom: „Pronalaženje dobrog posla nije kao skupljanje trofeja“

Simon Sinek je marketinški konsultant, motivacioni govornik i autor više bestselera, uključujući i skoriju „Lideri jedu posljednji“ (Leaders Eat Last). Za Business Insider govorio je o potrazi za ispunjujućim poslom kao o potrazi za ispunjujućom vezom: „Sjajna karijera, ispunjujuća karijera, nalik je ispunjujućoj vezi. Baš kao i pravi posao, ljubav ne „pronalazite“. Ne tražite svijećom ili pod kamenom „O, pronašao/la sam osobu koju mogu da volim.“ To tako ne funkcioniše. Pronalazite nekog ko vas voli zbog toga što vi jeste i radite naporno svakog dana da bi ta ljubav opstala. To nije nešto što uzimate zdravo za gotovo. I nakon što se zaljubite, i dalje morate da radite na tome“, kaže Sinek i dodaje da je isto i sa karijerom.

Ono o čemu Sinek govori jeste „vještina poslovanja“, termin koji psiholozi koriste da opišu proces preoblikovanja vašeg posla tako da vam bude značajan. To možete da postignete tako što ćete imati drugačiji pristup svakodnevnim odgovornostima, ili tako što ćete promijeniti percepciju vaše uloge.

Sinekovo viđenje poklapa se sa riječima bihejvioralnog ekonomiste, Dana Erielija, po kome ljudi pogrešno vjeruju da moraju da nađu idealan posao. Umjesto toga treba da „traže posao koji generalno odgovara vašim vještinama i strastima.“

Ove ideje nisu ništa novo, ali treba se s vremena na vrijeme podsjetiti, jer često zaboravljamo da idealnog posla nema, na vama je da ga pretvorite u posao svojih snova.

„Ako mislite da će se posao nekakvim čudom pojaviti, onda ćete ići od jednog posla do drugog i, nažalost, nikada nećete naći ono što tražite,“ zaključuje Sinek.