Preuzimaju rivalsku banku i to za džabe

Tijela Evropske unije za zaštitu konkurencije dozvoliće da španska banka Santander preuzme posrnulu, takođe špansku, Narodnu banku

Evropska komisija, koja nadgleda pitanja vezana za konkurenciju, saopštila je da je istraga zaključila da „transakcija neće narušiti konkurenciju“ u evropskoj ekonomskoj zoni.

U saopštenju se navodi da će kombinovani udio dvije banke na tržištu biti ograničen a da na svim tržištima na koja će preuzimanje uticati postoji snažna konkurencija.

Banka Santander je 7. juna saopštila da će preuzeti rivalsku banku za jedan euro, što je dogovor koji pokazuje novi evropski sistem spasavanja posrnulih banaka bez opterećivanja poreskih obveznika ili tržišta.

Preuzimanje se odigralo na licitaciji koju su evropske vlasti odobrile pošto je Evropska centralna banka (ECB), glavni evropski regulator bankarskog tržišta, saopštila da vjeruje da „Narodna banka propada ili ima velike šanse da propadne“.