RS u dvije propale banke izgubila više od 240 miliona maraka

Republika Srpska izgubila je više od 240 miliona maraka u dvije propale banke, a do sada u procesu likvidacije gotovo ništa nije uspjela da naplati.

Dvije godine od propasti  “Bobar Banke” svoje je naplatila samo Agencija za osiguranje depozita. Njoj je pripalo 77 od ukupno 82 miliona. Država i ostali povjerioci još nisu došli na red, a njima se duguje čak 183 miliona. U pogledu naplate likvidacioni upravnik Mile Maksimović nije optimista. Trenutno vodi 1.100 sudskih sporova protiv svih koji su od banke dobili kredite i nikad ih nisu vratili.

“U pogledu očekivanja izmirenja obaveza planom likvidacije banke planirano je izmirenje 56 odsto od preostalih depozita banke dok bi ostale obaveze ostale neizmirene. Naplata potraživanja ne ostavaruje se u skladu sa planom likvidacije između ostalog i zbog sporog rješavanja sudskih sporova”, kaže se u odgovoru iz banke.

Ništa bolje stanje nije ni u “Banci Srpske”. Likvidacioni upravnik Petar Mićić izvukao je 39 miliona maraka od čega je milion dobila “Bor banka” kao povjerilac prvog isplatnog reda. Ostalih 38 naplatila je Agencija za osiguranje depozita kojoj se  sada duguje još 17 miliona. Kada ona naplati svoje na redu su država i ostali klijenti kojima je zarobljeno čak 170 miliona. Petar Mićić ne želi da prognozira koliko se novca realno može naplatiti jer sudovi ne rade svoj posao.

“Ishod sudskih postupaka te njihov krajnji rezultat na postojeće stanje još se ne može definisati prije svega zbog usporenog rada sudova iako je novim zakonom o stečaju koji se primjenjuje i na likvidaciju banke predviđeno da sudovi ovakve slučajeve moraju prioritetno rješavati”, kažu u “Banci Srpske”.

Kako sudovi ove predmete ne rješavaju prioritetno, Mićić ne želi da prognozira kada će poreski obveznici i javna preduzaća da dobiju svoj novac. Čeka okončanje dvije hiljade sudskih sporova u kojima je tužio dužnike banke i 100 postupaka u kojima tužena sama “Banka Srpske”.