Kako da vaš CV učinite izuzetnim

Karijere

Kao pouzdan statistički podatak se pominje da je poslodavcu potrebno samo šest sekundi da procijeni vaš rezime

I iako ovo vrijeme ipak varira od šest do petnaest sekundi, to je svakako veoma malo. Vaša mogućnost da dobijete posao iz snova počinje sa procesom koji traje manje nego što je potrebno da napravite kajganu.

Baš zbog ovih 6 do 15 sekundi, potreban vam je rezime kojem treba drugi pristup. Godinama, konvencionalni narativ je bio činjenica: naziv zvanja, prethodna radna mjesta, obrazovanje, itd. Sada rezime mora sadržati još nešto. On mora da bude narativ, jer će narativ otkriti ko ste. To ne mogu da urade činjenice. Zaposleni žele da znaju ko ste i da li odgovarate njihovim potrebama.

U tih 15 sekundi, dakle, morate da učinite sve kako bi vas poslodavac zapamtio. Kako to da postignete?

Počnite sa time kako želite da vas pamte.

Sjedite i napišite ovakvu rečenicu: za 15 sekundi želim da ostanem upamćen kao ________.

Onda radite na popunjavanju praznog polja, koji će ujedno biti i vaš narativ. Nakon što neko ko vas nikada nije upoznao razmotri vaš rezime, šta će misliti o vama?

Dok razmišljate o ovome, evo i nekoliko savjeta:

Razmislite o tome šta je bilo vaše najupečatljivije iskustvo do sada (fakultet, kompanija u kojoj ste radili, itd.)

Razmislite o vašim najvećim projektima, istraživačkom radu, ili nečemu na šta ste ponosni. Kompanije sve više žele da vide šta ste uradili, nego ono gde ste radili.

Učinite svaku riječ važnom

Po nekim procjenama je čak 50 odsto riječi upotrijebljenih pri pisanju rezimea nepotrebno za poziciju za koju se prijavljujete, a postoje određeni „okidači“ na koje poslodavac obično zadrhti.

Butite kratki, ali moćni

Razmislite o tome na koji način vas uspjeh definiše. Uklonite nevažne informacije ili bilo šta što izgleda izvještačeno (na primer da ste marketing nindža). Zapamtite: sve što želite bi trebalo da stane na jednu stranu.

I dok ne možete da lažete o dostignućima, izbor riječi je bitan. Na primer „ljetnja praksa“ poslodavcu ništa ne znači, ali ako napišete „digital marketing planer – praksa“ – e, to je već druga stvar.

Zamislite svoje riječi

Još jedna dobra stvar je da svom rezimeu dodate i grafička rješenja kako bi poslodavac jasnije mogao da sagleda situaciju. Ako odlično znate engleski jezik stavite pet tačaka kao pokazatelj vašeg znanja. Počnite sve da brojite: koliko vam je ljudi došlo na prezentaciju koju ste održali, kakvi su bili njihovi utisci, itd.

Pokažite da imate ličnost

Uključite u rezime neke vannastavne aktivnosti koje ste pohađali, strasti i interese. Takođe, skrojite vaš rezime za svaku prijavu i pokažite da je to nešto što vas kvalifikuje za rad u ovoj kompaniji. Istražite kompaniju u kojoj želite da radite, pogledajte ko tamo radi i bolje se upoznajte sa svime.

Šta još

Standardan rezime treba da bude na jednoj strani. Osnovni fontovi su Arial, Times New Roman, a veličina slova 10-14.

Ne koristite fotografiju. Ona je obavezna za glumce i modele, ali ne i za druge vrste poslova. Koristite PDF format jer Word dokumenta možemo da mijenjamo. Provjerite pravopis.

Budite sigurni da vaš rezime priča priču – vašu priču. Ne smiju biti prisutne samo činjenice, datumi i škole. Sve mora da bude povezano u priču.