Milioni Amerikanaca čekaju uslov za invalidsku penziju

Svijet

Više od milion Amerikanaca čeka da sazna da li ispunjava uslove za invalidsku penziju ili pomoć socijalnog osiguranja zbog invaliditeta

Prosјečno vrijeme čekanja je gotovo dvije godine, te neki od njih i ne dožive da tu pomoć dobiju.

Svi oni su bar jednom odbijeni, pošto je praksa da se prvi put odbija većina prijava. Većina se na to žali, te ipak na kraju dobiju sredstva. Na razgovor s komisijom se sada u prosjeku čeka 602 dana, dok se prije pet godina čekalo manje od godinu dana.

U SAD ima oko 10,5 miliona korisnika invalidske penzije ; i programa pomoći socijalnog osiguranja zbog invaliditeta. Uz to još osam miliona ljudi dobija sredstva iz posebnog vladinog programa za siromašne sa invaliditetom koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje invalidske penzije, odnosno iz programa socijalnog osiguranja.

Iako su ti iznosi znatno manji od ogromnog programa invalidskih penzija, prošle godine je korisnicima posebnog programa isplaćeno 197 milijardi dolara. Ipak, prosječan mjesečni iznos po korisniku iznosi 1.037 dolara, što dvočlanoj porodici nije dovoljno za spas od siromaštva.

U nekim slučajevima sredstva se odobre prekasno, tek posle smrti podnosioca zahtjeva. Primjer je slučaj zidara Krisa Hofmana, koji je veći dio života imao jak bol u leđima, ali je radio uprkos tome sve dok nije doživio niz srčanih udara. Pošto je njegov zahtjev za invalidsku penziju 2014. godine odbijen, uložio je žalbu, a u novembru 2016. je umro usljed četvrtog infarkta.

Deset mјeseci kasnije sudija je odlučio da je imao pravo na invalidsku penziju. Prošle godine je na listi čekanja bilo 7.400 preminulih osoba. Da bi neko dobio invalidsku penziju, ljekar mora da utvrdi da je njegova nesposobnost dovoljno teška da ga onemogućava da radi, a bolest mora da postoji najmanje godinu dana prije toga.

Administracija američkog socijalnog osiguranja navodi da radi na smanjenju broja ljudi na listi čekanja tako što namjerava da zaposli 500 novih sudija i više od 600 pomoćnog osoblja. Sudije, kojih sada ima oko 1.600, odlučuju o žalbama ljudi čije su prijave odbijene.

Napori da se ti procesi ubrzaju i da se smanji broj ljudi na čekanju osujećeni su smanjenjima budžetskih troškova SAD u poslednjih pet godina. Prošle godine je budžet agencije za socijalno osiguranje iznosio 12,6 milijardi dolara, gotovo isto kao 2011. godine, iako je broj korisnika od tada povećan za šest miliona u tom periodu.