U ropstvu je 40 miliona ljudi širom svijeta

Svijet

Agencije Ujedinjenih nacija i njihovi partneri tvrde da je tokom prošle godine u nekom obliku ropstva bilo 40 miliona ljudi u svijetu, mahom žena

U novom izvještaju Međunarodne organizacije rada (ILO) i Agencije za migracije se navodi da je udio žena i djevojčica u ukupnom broju 29 miliona, odnosno dvije trećine.

Od ukupnog broja, 25 miliona osoba je bilo podvrgnuto prinudnom radu, a 15 miliona je silom natjerano u brak.

Istraživanje ILO je pokazalo da su 152 miliona djece starosti od 5 do 17 godina bilo primoravano na rad.

Autori istraživanja su naveli da su do podataka došli putem intervjua sa više od 71.000 ljudi starijih od 15 godina.