Brexit gura austrijske firme u propast

Svijet

Metalo-građevinska kompanija “Fill” iz Hoencela u Gornjoj Austriji prijavila je stečaj, a kao razlog naveden je Brexit

Poslije promjene situacije na svom glavnom tržištu, Velikoj Britaniji, “Fill” se našao u stečaju, pa je saopšteno da je cilj da se kompanija sanira i nastavi da radi.

“Fill” se bavi izgradnjom montažno-metalnih konstrukcija širom Evrope. Proteklih godina su izgradnja jedne osmatračnice u Brajtonu, kao i brojni dalji veći projekti u Londonu učinili da je Velika Britanija postala glavno tržište za austrijsku firmu.

Dvije trećine poslova dolazilo je iz poslova u Velikoj Britaniji. Pošto je posljednjih godina došlo do značajnog porasta poslova, “Fill” je bio prinuđen da angažuje podizvođače, kod kojih je bilo, očigledno, problema sa kvalitetom, a i promjena situacije na tržištu od Brexita bila je među razlozima za stečaj.

Nakon prijave stečaja odlučeno je sprovođenje restrukturisanja kompanije koja je osnovana 1968. godine, koja trenutno ima 238 radnika. “Fill” teži da sada pojačano investira u domaće i njemačko tržište.