Dodijeljena Nobelova nagrada za ekonomiju

Svijet

Nobelova nagrada za ekonomiju danas je dodijeljena Ričardu Taleru (Richard H. Thaler) sa Univerziteta u Čikagu za doprinos o boljem razumjevanju psiholoških i društvenih mehanizama u donošenju odluka investitora i potrošača, saopštila je švedska Kraljevska akademija nauka

U obrazloženju Akademije se navodi da je Taler u svojim radovima „objasnio kako određene ljudske karakteristike, kao što su nacionalnost ili društvene prednosti mogu da utiču na odluke pojedinaca i tokove na tržištu“.

Taler (72) je postavio teoriju koncepta „mentalne računice“ objašnjavajući mehanizme pojedinca u donošenju finansijskih odluka.

„On je pokazao koliko averzija prema nekom finansijskom gubitku stvara kod pojedinca osjećaj da više vrednuje ono što posjeduje nego ono što nema“, navodi se u obrazloženju Akademije i dodaje da je to kasnije nazvano psihološkim fenomenom „averzije prema neposjedovanju“.

Taler je u prvoj reakciji rekao da je „veoma srećan“ što je ovogodišnji laureat i šaljivo obećao da će novčani dio nagrade pokušati da potroši na što „iracionalniji način“.