Težina globalnog BDP-a još više će se pomjeriti prema Aziji

Svijet

Prema nedavnom izvještaju Goldman Sachsa, predviđa se da će se ravnoteža globalne ekonomske moći dramatično promijeniti u narednim decenijama.

Infografika koju je napravio Visualcapitalist.com pruža istorijski i pregled 15 najvećih svjetskih ekonomija na nekoliko prekretnica: 1980., 2000., 2022. i projekcije Goldman Sachsa za 2050. i 2075. godinu.

Sljedeća tabela prikazuje projekcije za vodeće ekonomije u svijetu za 2050. Sve brojke predstavljaju projekcije realnog BDP-a.

Najveće ekonomije svijeta 2050.

Glavna tema posljednjih nekoliko decenija bila je nevjerovatan rast Kine i Indije. Na primjer, između 2000. i 2022. Indija je skočila za osam mjesta i postala peta najveća ekonomija, nadmašivši Veliku Britaniju i Francusku.

Do 2050. Goldman Sachs vjeruje da će se težina globalnog BDP-a još više pomjeriti prema Aziji. Iako je to dijelom zbog toga što je Azija nadmašila prethodne prognoze, to je takođe zbog lošijeg učinka zemalja BRICS-a.

Procjene su da će Indonezija postati četvrta najveća ekonomija do 2050. godine, nadmašivši Brazil i Rusiju kao najveće tržište u razvoju. Indonezija je najveća država arhipelaga na svijetu i trenutno ima četvrtu najveću populaciju sa 277 miliona.

Najveće ekonomije svijeta 2075.

Projekcija do 2075. otkriva drastično drugačiji svjetski poredak, s Nigerijom , Pakistanom i Egiptom za koje se procjenjuje da će se probiti u prvih 10. Glavni faktor u ovim procjenama je brz rast stanovništva, koji bi trebao rezultirati ogromnom radnom snagom u sve tri zemlje.

U međuvremenu, evropske ekonomije će nastaviti da padaju. Njemačka, koja je nekada bila treća svjetska ekonomija, biće na devetom mjestu iza Brazila.

Treba napomenuti da se očekuje da će Kina, Indija i SAD do ovog trenutka imati sličan BDP, što sugeriše donekle jednaku ekonomsku moć. Kao rezultat toga, način na koji ove nacije odluče da se međusobno angažuju vjerovatno će oblikovati globalni pejzaž na načine koji imaju dalekosežne implikacije.Bankar.me