Zašto talentovani ljudi napuštaju kompanije

Mnoga istraživanja pokazuju da bez obzira na mandat, položaj i titulu, zaposleni koji dobrovoljno odlaze sa svog posla, generalno to čine zbog odnosa sa rukovodstvom

Mnogi lideri često i ne shvataju u čemu griješe, a Forbes ističe neke greške koje lideri prave, a zbog kojih zaposleni prelaze u druge kompanije:

Nisu uspjeli da omoguće da zaposleni iskažu svoje strasti. Pametne kompanije uspijevaju da usklade strasti zaposlenih sa interesima kompanije. Ako to ne razumijete, navešćete svoje zaposlene da strast za posao traže na drugom mjestu.

Ne uspijevaju da izazivaju njihov intelekt. Pametni ljudi ne vole da žive u svijetu dosade. Ako ih ne izazivate da uče i razmišljaju, otići će negdje gdje će imati priliku za to.

Nisu angažovali njihovu kreativnost. Veliki talenti stalno teže poboljšanju, vole promene i inovacije. Pametni lideri “ne stavljaju zaposlene u kutije”, oni ih oslobađaju iz njih.

Nisu uspjeli da razviju njihove vještine. Upravljanje nije destinacija, to je kontinuitet. Bez obzira koliko je osoba netalentovana, uvijek postoji prostor da se razvija i uči. Ako joj ograničite prostor za napredovanje, otići će negdje gdje će ga imati u izobilju.

Ne dozvoljavaju im da dođu do glasa. Talentovani ljudi imaju dobre ideje, misli i razmišljanja. Ako ih vi ne slušate, neko drugi hoće.

Ne mare za njih. Da, ljudi dolaze na posao zbog plate, ali nije to jedini razlog. Zapravo, mnoga istraživanja kažu da to nije najvažniji razlog. Ako ne vodite brigu o svojim zaposlenima, oni će vas napustiti bez obzira koliko ih plaćate.

Lideri bi trebalo da troše manje vremena pokušavajući da zadrže ljude a više na to da pokušaju da ih razumiju, brinu o njima, ulažu u njih i vode ih dobro.