Godišnja inflacija u EU oko 2%

Eurozona

Najveću stopu godišnje inflacije u junu imala je Rumunija – 4,7% a najmanju Irska 0,7%

Ni jun nije donio promjene u potrošačkim cijenama na nivou Evropske unije; rast je isti kao i prethodni mjesec. Kada se govori o eurozoni (28 članica), inflacija znatno pada što potvrđuje i izvještaj Evropske kancelarije za statistiku: tokom juna dva posto, kao i prethodni mjesec.
Najviša stopa godišnje inflacije u junu imala je Rumunija: 4,7 posto a slijede Estonija i Mađarska sa 3,9 posto. Odnosno 3,2 posto višim cijenama u odnosu na prošlu godinu. Najslabiji rast je u Irskoj: 0,7 posto. Grčka i Danska od jedan, odnosno 1,1 posto.
Rast cijena energenata, usluga i proizvoda u kategoriji alkoholnih pića, hrane i duhana pridonijelo je jačanju influencije u svim zemljama koje koriste euro.
Godišnju stopu inflacije u Evropskoj centralnoj banci planiraju ispod dva posto.