Zašto EBRD insistira na prodaji Komercijalne banke?

Politika se miješa u poslovanje državnih preduzeća i to je jedan od razloga što Evropska banka za obnovu i razvoj, akcionar u Komercijalnoj, podržava privatizaciju ove domaće banke.

Takav zaključak slijedi iz odgovora od ove međunarodne finansijske institucija na pitanje zašto želi da izađe iz vlasništva ove 50 godina stare domaće banke.

“Ciljevi i operacije preduzeća u državnom vlasništvu često su pod uticajem političkih faktora, što utiče da njihove performanse budu slabije od konkurencije u privatnom sektoru.Takva preduzeća zahtijevaju finansijsku podršku države ili pružaju usluge slabog kvaliteta”, navodi EBRD na pitanje upućeno mejlom.

Kako je odgovoreno, EBRD podržava privatizaciju ili komercijalizaciju državnih preduzeća, jer obe ove aktivnosti ako su sprovedene kako treba i transparentno, mogu doprinijeti unapređenju korporativnog upravljanja, finansijskim rezultatima i boljem kvalitetu usluga.

U vlasništvu države je 41,74 odsto akcija Komercijalne banke, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) posjeduje 24,43 odsto kapitala, a Fond IFC 10,15 odsto.

Očekuje se da finansijski savjetnik, francuski Lazard, do kraja juna predložiti najbolju moguću strategiju i način prodaje akcija Komercijalne banke.
EBRD ima put opciju u Komercijalnoj banci. To je mehanizam koji obavezuje državu da otkupi akcije EBRD i ostalih inostranih akcionara po unapred dogovorenoj cijeni od oko 240 miliona eura, ukoliko država ne pokrene privatizaciju ili EBRD nije zadovoljan privatizacijom.

EBRD je Komercijalnu dokapitalizovao u dva maha, 2006. sa 70 miliona eura, a posle nekoliko godina sa još 50 miliona eura.