Grci poručuju gojaznim turistima da pokrenu zadnjice i ne rade više ovo

Travel

Svima je poznata tužna scena magaraca koji prevoze turiste uz kamene stepenice i niz 520 kamenih stepenica stazom uz liticu do Fire.

Sada je, pak, pokrenuta kampanja koja poziva turiste da ne prihvataju pozive na ove vožnje koje su za magarce nevjerovatno naporne. Kako se turisti sve više goje, magarci se sve više suočavaju sa kičmenim problemima, ranama i iscrpljenošću.

Magarce tjeraju da četiri do pet puta prolaze 520 stepenica čak i kada temperatura prevazilazi 30 stepeni.

Gradonačelnik Nikos Zorzos je rekao da će kampanja konačno s riječi preći na djela, a u tome će pomoći i brodske kompanije čiji kruzeri dovoze većinu turista i koje će se truditi da ih upozore da ovo ne rade po iskrcavanju.