Petrović: Cilj povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije za 1.000 megavata

BiH

“Elektroprivrede Republike Srpske” Luka Petrović rekao je da planirani poslovi u energetici treba da donesu širi ekonomski prosperitet, ističući da i u Republici Srpskoj, kao i u svijetu, energetika može biti pokretač i okosnica ekonomije imajući u vidu potencijale kojima raspolaže.

Petrović je naglasio da je saradnja sa Beogradom u tome nezaobilazna i da su pred Srbijom i Republikom Srpskom izuzetno važni zajednički projekti.

“Investicioni ciklus će omogućiti angažovanje i osnaživanje domaće izvođačke operative, stručnog nadzora, opstanak stanovništva na ovim prostorima, benefite za lokalnu zajednicu…”, rekao je Petrović za beogradsku “Politiku”.

On je potvrdio da je pred “Elektroprivredom”, kao najznačajnijim preduzećem Republike Srpske, izuzetno ozbiljan period, u kojem će, u narednih 10 godina širom Srpske biti investirano 1,25 milijardi evra, prevashodno u obnovljive izvore energije.

“Cilj nam je da obezbijedimo energetsku sigurnost, ostanemo najpouzdaniji snabdjevač i povećamo konkurentnost kompanije na tržištu”, dodao je Petrović.

On je istakao da Republika Srpska u odnosu na broj stanovnika i teritoriju ima ogroman energetski i investicioni potencijal i da je odlučeno da se svi kapaciteti usmjere u razvoj, što podrazumijeva izgradnju novih objekata, odnosno “nove kilovate na mreži”.

“Predvidjeli smo da u narednih 10 godina povećamo proizvodnju iz obnovljivih izvora energije za 1.000 megavata”, rekao je Petrović.

On je naveo da su pred “Elektroprivredom Republike Srpske” mnogi izazovi poput povećanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, smanjenja emisije štetnih gasova, poboljšanja energetske efikasnosti, a, s druge strane, liberalizacija tržita i proces reorganizacije, koji će dovesti do efikasnijeg poslovanja.

Petrović je rekao da će najveća ulaganja biti u hidropotencijale, u sklopu čega će biti završena hidroelektrana “Dabar”, instalisane snage od 160 megavata, kao najveća pokrenuta investicija u regionu u posljednje tri decenije.

Prema njegovim riječima, gradiće se i hidroelektrane “Bileća” i “Nevesinje” instalisane snage 33 odnosno 60 megavata, kao i hidroelektrana “Dubrovnik dva” sa 304 megavata.

Petrović je naveo da će ove hidroelektrane biti finansirane po podelu “EPC plus”, koji podrazumijeva kompletno sprovođenje postupka nabavke putem “takmičarskog dijaloga”, izvođenje radova i stavljanje elektrane na mrežu, kao i obezbjeđivanje novca za finansiranje cjelokupnog posla, a novoizgrađene elektrane će “vraćati kreditna sredstva”.

“Kada je riječ o potencijalu Drine, planirana je izgradnja tri hidroelektrane – Buk Bijela, Foča i Paunci, snage veće od 180 megavata”, dodao je Petrović.

On je istakao da Srbija i Srpska, koje su na zajedničkoj sjednici dvije vlade u februaru definisale da zajednički grade objekte na Gornjoj Drini vrijednosti veće od 425 miliona evra, imaju zajedničke interese na realizaciji ovog projekta i početak gradnje “Buk Bijele” planiran je za jesen.

Petrović je rekao da će na rijeci Bosni, “Cijevnu tri”, snage 13,8 megavata, raditi “Elektrodistribucija Doboj”, a da su, kada je riječ o hidroelektrani na Bistrici, snage 38,5 megavata, “tu investiciju preuzele `Hidroelektrane na Drini` u Višegradu”.

On je rekao da je planirano da se na području Trebinja gradi solana elektrana snage 100 megavata i istakao da su, prema ekspertskim studijama, najbolje lokacije za izgradnju vjetroelektrana takođe u Hercegovini, pri čemu su potencijali “Trusine” i “Hrguda” više od 300 megavata.

“Za `Hrgud` već imamo obezbijeđenu koncesiju i novac od banke u iznosu od 64 miliona evra. Biramo konsultanta koji će sprovesti tendersku proceduru. Svi ovi projekti – hidroelektrane, solarne i vjetroelektrane, dakle obnovljivi izvori energije, koštaće 1,25 mlijardi evra”, rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, ozbiljne finansijske institucije očekuju od Republike Srpske da obezbijedi 15 odsto sredstava za to, a ostatak se očekuje u vidu stranih investicija jer u svijetu postoji višak investicionog kapitala, a finansijske institucije spremne su da podrže pouzdane partnere i dugoročno isplative investicije.

Petrović je naglasio da su Republici Srpskoj termoelektrane i dalje važni proizvođači električne energije i da njihovo funkcionisanje trenutno ne smije biti dovedeno u pitanje, a najeminentnije institucije iz Srbije rade analize isplativosti ulaganja, odnosno revitalizacije postojećih pogona.