Piketi uskoro objavljuje nastavak knjige „Kapital u 21. vijeku“

Svijet

Francuski ekonomista Tomas Piketi uskoro će objaviti nastavak knjige „Kapital u 21. vijeku“ koja je prodata u dva miliona primjeraka.

Nastavak se zove „Kapital i ideologija“, a kako piše Gardijan, ovo djelo napisano je na 1232 stranice, a u njoj se dodatno razrađuju ideje o koncentraciji bogatstva.

Kako navodi list, osim analize ideja koje su opravdavale nejednakost kroz istoriju, Piketi u novoj knjizi iznosi i vlastite ideje o redistribuciji bogatstva i o tome kako postići pravedniji ekonomski sistem.

Među predlozima koje Piketi iznosi u knjizi, a koje spominje Gardijan, ima nekoliko ideja koje će sigurno podstaći žustru raspravu među ekonomistima i političarima, a možda i široj javnosti.

Tako bi, prema Piketiju, zaposleni u nekoj firmi trebali imati polovinu pozicija u upravnom odboru kompanije, a glasačka snaga čak i najvećih duoničara trebala bi biti ograničena na 10% od ukupnog broj glasova. Predvidljivo, predlažu se i znatno viši porezi na nekretnine, čak do 90% za najveća imanja. Nadalje, svakome ko navrši 25 godina Piketi bi jednokratno isplatio 120.000 evra, a uveo bi i individualizovani porez na emisije CO2, koji bi se izračunavao tako da prati „karbonski otisak“ svake osobe, to jest njegov ili njen „doprinos“ globalnom zagrijavanju.

“Kapital u 21. vijeku”, Piketijeva knjiga iz 2013., jedna je od retkih knjiga o ekonomiji koja je popularnost stekla i među širim masama, te su je, s obzirom na njenu ambicioznost i kontekst objave, mnogi poredili s velikim dijelom Džona Mejnarda Kejnsa „Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca“.