Evropska alternativa Visi i Mastercardu dobila podršku od ECB-a

Evropska centralna banka pozdravila je inicijativu nekih vodećih evropskih banaka da istraže razvoj suparničkog platnog sistema koji će osporiti prevlast Vise i Mastercarda i prijetnju kineskih i američkih Big Tech kompanija.

Inicijativa Panevropskih platnih sistema (Pepsi), podržana od dvadeset francuskih i njemačkih banaka, nastojala bi da obradi sve oblike bezgotovinskih transakcija.

ECB je dugo plasirala ideju prekogranične šeme koja bi mogla preuzeti velike marke, ali za sada bez uspjeha.
U svom govoru na samitu centralne banke u BruxellBriselu esu, član odbora ECB-a Benoît Coeuré kaže:

“Euroistem pozdravlja stratešku inicijativu mnogih velikih evropskih banaka za stvaranje istinskog panevropskog rješenja za plaćanje u maloprodaji koje bi moglo zadovoljiti viziju naše strategije. Predloženo rješenje temeljilo bi se na shemi trenutnog kreditnog prenosa Sepa (SCT Inst), što je prema našem mišljenju ispravan pristup budući da je orijentirano na budućnost, a moglo bi se iskoristiti od prvog dana na postojećim moćnim i sofisticiranim modelima infrastrukture, kao što su Eurosystem’s TIPS”.

Coeuré poziva banke koje podržavaju shemu da razviju jasan plan puta “kako bismo mogli vidjeti da će uskoro doći do opipljivih radnji”.

Takođe je nagovijestio inicijative javne politike kako bi se takvim rješenjima privatnog sektora pomoglo, na primjer nametanjem zakona kojim se obveznici platnih usluga obavezuju da prihvataju trenutna plaćanja u određenom razdoblju ako kritična masa nije postignuta, recimo, do kraja 2020.

“Eurosistem je sa svoje strane spreman da pruži dodatnu tehničku pomoć tamo gdje je to korisno i potrebno”, dodaje Cœuré.

“Na primjer, analiziraćemo kako bismo mogli podržati potragu za rješenjima koja osiguravaju da mehanizmi za poravnanje u skladu sa SCT Inst mogu biti potpuno integrisani. Postojeća privatna rješenja za obračun trenutnih plaćanja još uvijek nisu na zadovoljavajući način riješila pitanja interoperabilnosti. Ovo zahtijeva dalju analizu i djelovanje”.

Takođe predlaže da centralne banke pojačaju svoje istraživanje razvoja digitalnih valuta.

“Digitalna valuta centralne banke mogla bi osigurati da građani ostanu u mogućnosti da koriste novac centralne banke, čak i ako se gotovina na kraju više ne koristi”, kaže on i dodaje: “Digitalna valuta ove vrste mogla bi imati različite oblike, čije koristi i troškove ECB i druge centralne banke trenutno istražuju, imajući u vidu njihove šire posljedice na finansijsko posredovanje”.