Švajcarska omogućila razmjenu bankarskih podataka sa još 18 zemalja

Svijet

Švajcarski parlament odobrio je automatsku razmenu bankarskih podataka sa još 18 zemalja počevši od 2021. godine.

U utorak je Senat posredstvom Predstavničkog doma odobrio novu grupu zemalja za automatsku razmjenu finansijskih informacija (AEOI). To znači da će Švajcarska pružiti detalje o bankarskim računima koje imaju njihovi državljani (ili oni sa fiskalnim prebivalištem u Švajcarskoj).

Za uzvrat, Švajcarska će dobiti informacije o bankarskim detaljima računa koji imaju državljani / rezidenti Švajcarske u tim partnerskim zemljama.

Među novih 18 zemalja sa kojima će Švajcarska razjmenjivati ove informacije su: Albanija, Azerbejdžan, Gana, Kazahstan, Nigerija, Oman, Pakistan, Peru, i druge.

Turska je takođe bila na razmatranju, ali Senat je odlučio da još nije spreman za automatsku razmjenu. Nedavni upad Turske u Siriju stvorio je sumnju u njenu sposobnost da garantuje zaštitu podataka.

Do sada, Švajcarska prima finansijske podatke od 75 zemalja i dijeli podatke sa 63. To zbog toga što pojedine nisu ispunile zahtjeve za sigurnošću i poverljivošću podataka (Bugarska, Kostarika, Rumunija, Kipar) ili su odlučile da ne primaju švajcarske podatke.

Kada je u pitanju naša država, ona još ne pripada grupi država sa kojima Švajcarska ima automatsku razmjenu finansijskih informacija.

Nedavno su švajcarske vlasti otkrile da su zemljama porijekla ili prebivališta dostavile detalje o oko 3,1 miliona bankovnih računa koje drže stranci (ili oni koji imaju fiskalno prebivalište u inostranstvu). Zauzvrat je dobila podatke o bankarskim detaljima o oko 2,4 miliona računa koje imaju državljani / rezidenti Švajcarske u 75 partnerskih zemalja.