Kanada dijeli osnovni prihod stanovnicima

Jedna od deset kanadskih pokrajina odlučila je uvesti isplatu osnovnog prihoda za svoje stanovnike

Riječ je o najmanjoj kanadskoj provinciji, Otok Princa Edwarda u kojoj živi oko 150.000 stanovnika, a osnovni prihod će biti uveden u saradnji sa državom.

Ocijenjena kao najbolja provincija za pilot projekat zbog svoje veličine i jasnih granica, a određivanje osnovnog prihoda stanovnicima je pokušaj da se u tom mjestu eliminiše siromaštvo.

Lider zelene stranke Otoka Princa Edwarda, Peter Bevan Baker ocijenio je da će univerzalni osnovni prihod osloboditi ljudski potencijal, ali i lokalni ekonomski razvoj, smanjiti administraciju i troškove, postaći preduzetništvo, poboljšati uslove rada, smanjiti kriminal i poboljšati zdravlje ljudi.

Naveo je i da postoje određeni nedostaci, prije svega, obim ukupnih troškova kao i strah da će odvratiti nezaposlene da uopšte traže posao.

Kanadska Vlada će iskoristiti pilot da odmjeri koristi naspram troškova, a detalji o tome kako će pilot biti proveden tek trebaju biti završeni.

Škotska trenutno razmatra probnu shemu univerzalnog prihoda nakon što je prijedlog dobio ogromnu podršku dobrotvornih organizacija za borbu protiv siromaštva. Sličan pilot projekt se trenutno odvija u Holandiji, a Finska bi ga trebala lansirati sljedeće godine.