Potražnja kompanija za kreditima pala prvi put od 2013. godine

Eurozona

Ukupna potražnja preduzeća za kreditima u eurozoni se u četvrtom kvartalu 2019. godine smanjila za 8% u odnosu na prethodni kvatal, što je prvi pad zabilježen od kraja 2013. godine, saopštila je Evropska centralna banka (ECB).

U anketi o kreditiranju koju je sprovela ECB navodi se da se pad desio uprkos očekivanjima finansijskih institucija, koje sada projektuju dalji pad od 9% u prvom kvartalu tekuće godine. Trend se očekuje u većem broju i većih i manjih država koje koriste euro.

Pad se desio uprkos kontinuirano niskim kamatnim stopama, ali je zabilježena manja potreba za finansiranjem fiksnih troškova poslovanja, pretežno zbog usporavanja globalne ekonomije.

Istovremeno, u nekoliko zemalja, interni fondovi firmi takođe su doprinijeli smanjenju potražnje za kreditima, ukazujući na alternativne opcije za finansiranje preduzeća.

U dvije od četiri najveće ekonomije eurozone, Španiji i Francuskoj, pred kraj godine su pooštreni uslovi za izdavanje biznis kredita, dok su u druge dvije, Nemačkoj i Italiji, ostali nepromijenjeni.

Uprkos tome, potražnja za stambenim i potrošačkim kreditima je nastavila da raste, tako da je potražnja za pozajmicama za kupovinu nekretnine porasla sa 15% trećeg kvartala 2019. godine na čitavih 25% krajem decembra, dok su potrošački krediti skočili sa pozitivnih 8% na 10% u istom periodu.

Nešto niži rast za obije navedene kategorije kredita ispitane banke očekuju i u prvom tromjesečju 2020. godine.