U BiH neće doći do naglog rasta kamata

Banke

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić prisustvovao je u Rijeci sastanku guvernera centralnih banaka regije koji je, u organizaciji Hrvatske narodne banke (HNB) i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Susret je bio posvećen pitanjima monetarne politike i malih otvorenih ekonomija suočenih sa visokom inflacijom. Tokom panel diskusije, guverner Softić komentirao je monetarnu politiku CBBiH i očekivanja u vezi sa promjenama kamatnih stopa na domaćem bankarskom tržištu.

– U pogledu stopa naknada na sredstva na računima rezervi banaka kod CBBiH, i dalje smo opredijeljeni harmonizaciji sa trendom monetarne politike ECB-a, ali ne nužno i nivoima naknada. CBBiH i dalje planira zadržati naknadu na sredstva iz obvezne rezerve diferenciranom, u korist onih iz osnovice u domaćoj valuti – rekao je Softić.

Tom prilikom, potvrdio je opredijeljenost CBBiH za harmonizacijom politike obvezne rezerve sa politikom Evropske centralne banke (ECB), vodeći računa o razlikama primarnog cilja monetarnih politika ECB-a i CBBiH, trendovima u domaćem bankarskom sektoru i makroekonomskom okruženju.

U vezi sa očekivanjima u pogledu kamatnih stopa u BiH, iznio je kako trenutno nema indikacija da su bankama u BiH poskupili najznačajniji domaći izvori finansiranja, uprkos rastu referentnih stopa u eurozoni. Glavni razlog za to je orijentiranost na domaće izvore finansiranja, koji nisu vezani za referentne stope u eurozoni.

Na taj način banke održavaju profitnu maržu, jer ni kamatne stope na već ugovorene kredite sa varijabilnom stopom ne mogu se podići u skladu sa procijenjenom percepcijom rasta kreditnog rizika kod dijela svojih klijenata, zbog mogućeg pogoršanja kvalitete portfelja.

Takođe, ne postoji ni značajna potražnja za novim kreditima, jer su klijenti, pogotovo sektor stanovništva, svjesni efekata visoke i ustrajne inflacije na realni raspoloživi dohodak i profitabilnost.

– Zbog toga ne vidimo ni naglašen niti sistematski rast kamatnih stopa na nove kredite. Iako se ne očekuje značajan rast domaćih kamatnih stopa u kratkom roku, njihov rast je neminovan u srednjem roku – zaključio je Softić.

Ovom skupu u Rijeci su, uz Softića, prisustvovali i guverneri centralnih/narodnih banaka Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, predstavnici privrede i javnog sektora Hrvatske, te profesori i studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.