Fed oštro snizio kamatne stope

Banke

U dramatičnom potezu koji je podvukao dubinu ekonomske prijetnje u trenucima kad se kompanije zatvaraju i potencijalno bi se mogli izgubiti milioni radnih mjesta, Fed je ohrabrio banke da koriste trilione dolara kapitala i likvidne imovine izgrađene kao kapitalni zaštitni sloj od finansijske krize te za podršku kompanijama i ljudima čiji je život zaustavljen virusom.

„Učinci koronavirusa će u kratkom roku odmjeriti ekonomsku aktivnost i predstavljati rizik za ekonomske izglede. U svijetlu ovih kretanja, Odbor je odlučio da smanji ciljni raspon “, rekao je Fed dodajući da” podstiče banke da koriste svoj kapital i likvidnostnu zaštitu kao što daju zajmove domaćinstvima i kompanijama koje su pogođene koronavirusom. ”

Podsjetimo, Fed je snizio kamatne stope i prije desetak dana, no tržišta to tada baš i nisu najbolje primila.