EU suspenduje budžetsku disciplinu zbog koronavirusa

Svijet

Ukazujući na “ozbiljno ekonomskko usporavanje”, ministri EU odobrili su predlog Evropske komisije podnijet u petak da se suspenduje Pakt stabilnosti i rasta.

“Pribjegavanjem toj klauzuli garantovaće se potrebna fleksibilnost da se preduzmu sve korisne mjere za podršku našim zdravstvenim sistemima i za zaštitu naših privreda”, izjavili su ministri posle dvoipočasovne video konferencije.

Oni su dodali da danas postignut sporazum odražava njihovu čvrstu odlučnost da se suoče efikasno sa sadašnjim izazovima, povrate povjerenje i podrže brzi oporavak.

Mjera koja nije upotrijebljena od kada je uspostavljena u jeku dužničke krize eurozone, dozvoljava zemljama članicama da privremeno odstupe od Pakta za stabilnost i rast, koji određuje budžetske propise za zemlje koje koriste euro.

To je prvi dah kiseonika za Italiju koja je istovremeno zemlja najteže pogođena pandemijom i druga najzaduženija u eurozoni posle Grčke, sa dugom od 130 odsto BDP.

Većina zemalja članica EU već su odriješile kesu da odgovore na ekomske teškoće nastale korona virusom zbog koga će države vjerovatno upasti u recesiju ove godine.

Čak i Njemačka koja je do sada sprovodila striktnu budžetsku politiku odlučila je, prvi put od 2013. da zajmi novac da bi finansirala plan ekonomske pomoći koji nije viđen od Drugog svjetskog rata.

Suspenzija Pakta stabilnosti je za sada najvažniji odgovor koji su kolektivno evrposke zemlje dale za krizu nastalu zbog pandemije novog koronavirusa.