Dizni “ukida” 43.000 plata

Finansije

Radnici će moći da zadrže beneficije, zdravstvene, stomatološke i životnog osiguranja, sve dok traje zabrana kretanja, ili najdalje još godinu dana.

Oni radnici koji se vraćaju na posao od 19. aprila, njih oko 200, biće raspoređeni prema godinama radnog staža i ranijim pozicijama na radna mjesta koja su neophodna za održavanje parka i za to će biti plaćeni, navodi se u saopštenju Savjeta za trgovinske usluge, koalicije sindikata koji predstavljaju radnike.

“Sindikalni sporazum pruža snažniju zaštitu i korist za 43.000 sindikalnih radnika u Dizniju od gotovo bilo kojeg drugog radnika u Sjedinjenim Državama koji ostaje bez posla”, navodi sindikat.

U Diznijevim tematskim parkovima radi 77.000 ljudi i to je kompanija sa najviše zaposlenih u SAD.

Do 19. aprila svim radnicima koji su poslati kućama biće isplaćivane zarade, a nakon toga ova odluka biće poništena jer se ne zna tačno kada će ponovo početi da rade.