EU povećala budžet za 2020. zbog koronakrize

Eurozona

“Revidirani budžet EU-a za 2020. godinu oslobađa ključna sredstva za rješavanje dosad nezabilježenih izazova s kojima se suočava EU i zemlje članice. Naš prvi prioritet je pomoći zdravstavene sisteme zemalja članica u suočavanju s pandemijom. Novac će biti korišten za financiranje medicinskih zaliha gradnju terenskih bolnica i prebacivanje pacijenata na liječenje u druge zemlje članice”, izjavio je hrvatski ministar financija Zdravko Marić, koji predsjedava Vijećem za ekonomske i finansijske poslove EU-a.

Vijeće EU-a prihvatilo je dva amandmana na budžetu čime se on povećava za 3,57 milijardi eura u preuzetim obvezama, a 1,6 milijardi eura u plaćanjima.

Najveći dio toga, 2,7 milijardi, namijenjeno je za hitnu medicinsku pomoć, poput stvaranja zaliha i raspodjelu ključnih resursa, terenske bolnice i transport prekograničnih bolesnika.

Dio sredstava namijenjen je Grčkoj koja se suočava s pojačanim migrantskim pritiskom te za pomoć Albaniji za obnovu nakon potresa.