EBRD odobrio 21 milijardu eura za borbu protiv bolesti COVID-19

Banke

Predsjednik EBRD-a Suma Chakrabarti nazvao je COVID-19 neviđenim izazovom za svijet i regije EBRD-a, navela je banka u saopštenju.

“Kriza je sada toliko sveobuhvatna, tako da se u praksi očekuje da će cjelokupan posao banke u sljedećih godinu do dvije doprinijeti odgovoru EBRD-a na krizu”, rekao je Chakrabarti, najavljujući novi paket.

U saopštenju se navodi da EBRD prilagođava i proširuje postojeće instrumente i razvija nove inicijative za pružanje finansijske i političke podrške kako bi pomogao u suzbijanju neposredne prijetnje od virusa.

Takođe radi na pripremi 38 ekonomija u usponu, u kojima EBRD djeluje, za period poslije koronakrize i očuvanju njihovog teško postignutog napretka ka održivoj, poštenoj i otvorenoj tržišnoj ekonomiji.

Glavni stub u paketu solidarnosti EBRD-a je “Okvir za jačanje otpornosti”, koji osigurava sredstva za podmirivanje kratkoročnih potreba za likvidnošću i obrtnim kapitalom postojećih klijenata.

Velika potražanja za kreditima

Potražnja je velika, pa su sredstva za te namjene povećana s jedne na četiri milijarde eura.

EBRD najavljuje i povećanje finansiranja u okviru svog Programa za olakšavanje trgovine, reagujući na brzorastuću potražnju za finansiranjem trgovine kako bi trgovinski kanali ostali otvoreni u aktualnim izazovnim okolnostima.

Takođe će ponuditi brzo restrukturiranje zajmova ugroženim klijentima.

Još jedan element u Paketu solidarnosti jesu nova hitna sredstva za podmirivanje ključnih infrastrukturnih potreba.

U fokusu svih tih instrumenata jest brzo reagiranje EBRD-a na zahtjeve klijenata kroz efikasne pojednostavljene procedure, navodi se u saopštenju.

Kanali za hitna sredstva biće usmjereni ka svim sektorima ekonomije, a naročito ka onima koji su teško pogođeni krizom, uključujući finansijske institucije, mala i srednja preduzeća i korporativni sektor (turizam i ugostiteljstvo, automobilska i transportna industrija, agrobiznis…).