Poštanska štedionica kupila Komercijalnu banku Banja Luka za 43 miliona KM

Banke

Komercijalna banka ad Banjaluka prodata je danas srpskoj Banci Poštanskoj štedionici za 43,0 miliona KM, izvještava Indikator.ba.

Transakcija je obavljena putem Banjalučke berze pri čemu je realizovana kupoprodaja 60.000 dionica po cijeni od 717,1377 KM.

Banka Poštanska štedionica predala je u septembru neobavezujuću ponudu za kupovinu 100 posto akcija Komercijalne banke Banja Luka, da bi 27. oktobra Banka bio potpisan i ugovor o kupoprodaji.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine nedavno je odobrilo ovo preuzimanje navodeći da nije bila obavezna prijava koncentracije.

Iz Poštanske štedionice su naveli da će će Poštanska štedionica biti most između klijenata iz Republike Srpske i Srbije i da se ovim poslom stvara “finansijski autoput”.

Poštanska štedionica je banka univerzalnog karaktera u državnom vlasništvu koja slijedi dugogodišnju 100-godišnju tradiciju poslovanja i prilično je dobro pozicionirana na srpskom bankarskom tržištu.

Banka posjeduje oko 160 ekspozitura i član je kartičarskih sistema društava Visa Inc. i Master Card, a i jedan od najvećih izdavalaca srpskog domaćeg kartičnog brenda – DinaCard. Ukupno ima više od dva miliona izdatih kartica.

U prošloj godini udio Poštanske štedionice na tržištu pružanja svih bankarskih usluga u Srbiji iznosio je oko 5,9 odsto, a pripajanjem MTS banke dobila je još 0,3 odsto udjela te tako povećala tržišno učešće na oko 6,2 odsto.

Najveći konkurenti su joj, takođe prema podacima iz prošle godine, Banca Intesa Beograd sa tržišnim udjelom od 15,2 posto, UniCredit Bank Beograd sa udjelom od 11,4 posto i Komercijalna banka Beograd sa udjelom od 10,2 odsto.

Poštanska štedionica bila je aktivna u BiH kroz kupovinu vrijednosnih papira koje je emitovala Vlada Republike Srpske, te je u toku prethodne finansijske godine po osnovu kamata na dugoročne obveznice koje je izdala Republika Srpska prihodovala 1.955.600 KM.