Skraćenim radnim vremenom Austrija spasila 1,3 miliona radnih mjesta

Svijet

Ova EU zemlja inače dobrim dijelom živi od turizma, koji je sada izrazito pogođen. Ašbaher je prenijela i precizne informacije: 503.494 osobe su nezaposlene, 46.168 se nalazi na doškolovavanju, a oko 1,3 miliona je prijavljeno na skraćeno radno vrijeme.

Sada, polovinom maja ima 39.000 manje nezaposlenih u odnosu na sredinu aprila, ali Austrija svakako trpi velike posljedice korona udara. Naravno, kako je i očekivano, radna snaga je najprije pokrenuta u građevinarstvu, odnosno u poslovima “na otvorenom”.

Ova zemlja je nekoliko nedjelja bila u agoniji, jer je do sredine prošlog mjeseca bilježen stalni rast nezaposlenih lica. Sada kada popuštaju mjere, ekonomija se postepeno otvara. Međutim, ako uporedimo isti period 2019. i 2020, ove godine je primjetno 189.000 više nezaposlenih.

Pored turizma, posebno je pogođena i trgovina. Od 15. maja je najavljen početak kurseva za doškolovavanje nezaposlenih jer, kako kaže Ašbaher, “važno je boriti se za svako radno mjesto”.

Austrijanci su tokom krize zaključili i da je skraćeno radno vrijeme dobar instrument da se smanji rizik u radu, a da se sačuvaju pozicije i plate. Prema riječima ministarke za rad, samo u turizmu i gastronomiji je, uz pomoć skraćenog radnog vremena, sačuvano 100.000 radnih mjesta, a u trgovini 24.000.