Kako da ne odustajete od svojih ciljeva?

Karijere

Način na koji sebi postavljate ciljeve je jedan od ključnih problema koji dovode do njihovog napuštanja, kaže David Niven autor knjige ‘It’s Not About the Shark: How to Solve Unsolvable Problems’.

Na primjeru to izgleda ovako:

Da li vi želite a) da cijela porodica večera zajedno pet dana u nedelji?; ili b) želite da razvijete veću bliskost među članovima porodice?

Želite li a) da istrčite trku od 10 kilometara za tri mjeseca?; ili b) da uđete u kondiciju?
Želite li a) da dobijete povišicu?; ili b) da znate da vas šef poštuje?

Kada posmatrate ove ciljeve, oni izgledaju kao dvije varijante istog cilja, ali zapravo postoji velika razlika između njih. Ciljevi pod A su konkretni, dok su ciljevi pod B – apstraktni. Do konkretnih ciljeva postoji direktan put i oni su mjerljivi, sa sigurnošću možete da kažete da li ste ih ostvarili, dok sa apstraktnim nikada niste sigurni.

Nedavno rađena studija pokazuje da se ljudi osjećaju srećnije kada pokušavaju da ostvare konkretne ciljeve. Tokom istraživanja od ispitanika je traženo da ostvare dva cilja, da pokušaju nekoga da nasmiju, što bi bio konkretan cilj, i da pokušaju nekoga da usreće, što je bio apstraktan cilj. Ispitanici su imali više uspjeha i bili su srećniji ostvarujući konkretne ciljeve, dok je potraga za ostvarivanjem apstraktnog cilja mnoge ostavila razočaranim.

Ono što je iznenađujuće je da su, odgovarajući na pitanje: „Kako će ostvarivanje cilja uticati na vas?“, mnogi ispitanici potcijenili vrijednost konkretnih ciljeva. A to je ono što radi većina ljudi. Dokaz vrijednosti i snage konkretnih ciljeva je svuda oko vas. Kada na poslu imate rok za završavanje projekta, sa tim konkretnim ciljem radićete vrijednije, nego sa apstraktnim ciljem – da budete vrjedniji na poslu.

Niven savjetuje da svoje ciljeve koji lebde u vazduhu konkretizujete i imaćete daleko više uspjeha u njihovom ostvarivanju, a na putu ka ostvarivanju ovakvih ciljeva bićete srećniji i zadovoljniji.