Prvi rast siromaštva u svijetu od 1998. godine

Svijet

Pandemija će se udružiti sa drugim faktorima, kao što su sukobi i klimatske promjene, koji su već usporavali smanjenje siromaštva. Do 2021. broj novih siromašnih bi se mogao popeti na čak 150 miliona.

Ekstremno siromaštvo definiše se kao život s manje od 1,90 dolara dnevno.

Predviđeno povećanje ekstremnog siromaštva bilo bi prvo od 1998. godine, kada je azijska finansijska kriza potresla globalnu ekonomiju.

Prije pandemije, očekivalo se da će stopa ekstremnog siromaštva pasti na 7,9 posto u 2020. godini.

No, sada će ono vjerovatno porasti na između 9,1 posto i 9,4 posto svjetske populacije ove godine, prema dvogodišnjem Izvještaju banke o siromaštvu i zajedničkom prosperitetu.