Više od polovine malih i srednjih kompanija očekuje bankrot u 2021.

Svijet

Istraživanje je sprovedeno u avgustu, prije ponovljenog naglog širenja zaraze koronavirusom u cijeloj Evropi koji sili vlade da razmotre nova ograničenja aktivnosti i potiče nagađanja o ponovnom zatvaranju cijelih zemalja.

Objava se vremenski poklopila s učestalim upozorenjima o skorom valu stečajeva i poziva Međunarodnog monetarnog fonda i drugih organizacija evropskim vladama da udvostruče državne pomoči kako bi pomogle kompanijama da opstanu u pandemiji.

Čak 55 posto rukovodilaca oko 2.200 malih i srednjih kompanija u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španiji očekuje da će do septembra 2021. staviti ključ u bravu ako im prihodi ostanu na sadašnem nivou, pokazalo je istraživanje McKinseya.

Aktealni trend pokazuje da će u sljedećih šest mjeseci svaka deseta mala i srednja kompanija objaviti stečaj.

“To predstavlja značajan teret za finansijski sektor”, komentariše koautor izvještaja Zdravko Mladenov jednu od posljedica takvog razvoja događaja, pored daljeg rasta broja nezaposlenih i presušivanja ulaganja.

Ekonomisti koje je Reuters anketirao u septembru prognoziraju da će ekonomija eurozone u 2021. godini porasti samo 5,5 posto, nakon ovogodišnjeg 8-postotnog pada, ali upozoravaju da je čak i taj nepotpuni oporavak pod znakom pitanja s obzirom na dalje širenje virusa.

Mala i srednja preduzeća u Evropi zapošljavaju ukupno više od 90 miliona ljudi ali zbog malog broja radnika i skromnog obima poslovanja posebno ih muče problemi s novčanim tokom. U Španiji je 83 posto od 85.000 kompanija koje su propale od februara imalo manje od pet radnika.

Evropske vlade do sada su održavale na površini hiljade kompanija u teškoćama nizom mjera, od moratorijuma na objavu stečaja do odlaganja otplate zajma. Neke su ih ipak počele ukidati pa su njemačka i britanska centralna banka, među ostalima, upozorile na prijetnju talasa stečajeva.

“Dužnosnici moraju učiniti sve što je potrebno da bi se obuzdala pandemija i šteta koju uzrokuje u ekonomoji i ne smiju prerano povlačiti potporu kako bi se izbjeglo ponavljanje pogreške napravljene u globalnoj financijskoj krizi”, objavio je MMF na nedjeljnom blogu.

“Mjere podrške kompanijama moraju ići dalje od potpore likvidnosti i osigurati uslove da insolventna ali održiva preduzeća mogu nastaviti s poslovanjem”, dodaju, predlažući restrukturiranje duga i ulaganje u vlasnički kapital.