Šveđani žele da pređu na digitalnu krunu

Valuta

Švedska je u grupi zemalja koje najmanje koriste papirni novac. Zato je Vlada Švedske poslala upitnik za istraživanje perspektive budućeg prelaska sa papirne na digitalnu valutu. Vlada traži da se napravi karta platežnog tržišta i njegovih budućih izgleda, s obzirom na razvoj događaja u Švedskoj i drugim zemljama.

Biće analizirana potreba da Riksbank (švedska centralna banka) izda “imejl krunu”, te napravljen osvrt na značenje koncepta zakonskog sredstva plaćanja u svijetu, gdje se gotovina koristi sve manje.

Upitnik će odrediti podjelu između države i privatnog sektora na tržištu novca, kao i buduću ulogu države u tome, navodi švedska Vlada.

U Švedskoj sve manje ljudi bira gotovinu kao najpoželjniji način plaćanja. Švedska Vlada smatra da su brz tehnološki razvoj i digitalizacija “fundamentalno pozitivni” jer stvaraju uslove za inovativna rješenja, koja omogućavaju jeftinije, bolje, te više potrošački usmjerene proizvode i usluge.

Švedska se nalazi među vodećim zemljama kad je riječ o digitalizaciji finansijskog sektora.

Najčešće kritike oko potpunog uvođenja digitalne valute u Švedskoj odnose se na komplikacije sa kojima bi bili suočeni penzioneri i najsiromašniji dijelovi stanovništva, poput beskućnika.

Istraživanje mogućnosti uvođenja digitalne valute i prelaska na bezgotovinsku ekonomiju u potpunosti bi trebalo biti završeno najkasnije 30. novembra 2022. godine, navode ekonomski portali.