Od Komercijalne banke se očekuje da će praviti 100 miliona eura profita

Banke

„Očekujemo da će Komercijalna banka već od 2024. godine praviti profit od 100 miliona eura“, ocijenilo je rukovodstvo NLB grupe na predstavljanju nerevidiranih finansijskih izvještaja za 2020. godinu ove grupe uz napomenu da je ova akvizicija jedan od najvećih događaja u istoriji NLB.

Sa kupovinom Komercijalne banke NLB grupa je povećala tržišno učešće sa 1,9 na preko 12 odsto, a broj aktivnih klijenata sa 141.866 na skoro milion (991.354). Kako je ocijenio Blaž Brodnjak, generalni direktor NLB grupe, uz rast prihoda i smanjenje rashoda, Komercijalna može do dobiti od 100 miliona eura.

„Sa Komercijalnom bankom imamo preko 12 odsto tržišta u Srbiji i postali smo jedina grupa koja je na svih šest tržišta na kojima poslujemo u top tri banke. Poslije dva mjeseca koliko smo u Komercijalnoj nema iznenađenja ni što se tiče kapitala ni prihoda. To je bila dobra investicija za naše akcionare, pošto očekujemo da će doprinijeti rastu prihoda grupe za 30 odsto“, rekao je Brodnjak dodajući da su objavili namjeru da otkupe preostalih 17 odsto akcija koje se nalaze kod manjinskih akcionara i preuzmu 100 odsto Komercijalne.

Kako se navodi u izvještaju troškovi integracije dve banke iznosiće oko 31 milion eura, ali od naredne godine očekuju se godišnji benefiti od sinergije od preko 20 miliona eura.

Na nivou grupe banka će isplatiti dividende od oko 90 miliona eura, a cilj je da u periodu od 2021. do 2023. godine isplate akcionarima ukupno 300 miliona eura.

Komercijalna banka je NLB grupi donela i negativni gudvil od 137 miliona eura, a računaju na kreditne gubitke od loših kredita Komercijalne u iznosu od 13,4 miliona eura. Ukupno je, donedavno najveća srpska državna banka, donela oko 40 miliona eura problematičnih kredita. Pored toga Komercijalna je unela u grupu 3,4 milijarde eura depozita, 836 miliona eura u kešu, 1,87 milijardi eura kredita i 1,3 milijarde eura finansijske imovine. Nije ni čudo što menadžment NLB grupe naziva Komercijalnu „uspavanom lepoticom“ koju oni namjeravaju da probude.

Takođe, planiraju da integracija dvije banke bude završena do aprila 2022. godine.

Prema riječima Arčibalda Kremsera, člana izvršnog odbora NLB grupe, NLB Komercijalnom bankom će upravljati Vlastimir Vuković. Kremser je ocijenio i da će jedan od načina smanjenja troškova biti i smanjenje broja zaposlenih.

„Banke slične veličine imaju oko 2.000 zaposlenih“, ocijenio je Kremser. Komercijalna banka ima oko 2.700 zaposlenih prema posljednjim podacima sa sajta Narodne banke Srbije.

Na kraju Brodnjak je dodao i da će osmatrati i eventualni ulazak na albansko tržište, mada im je prioritet integracija Komercijalne banke, a takođe imaju planove i sa ulaskom u Hrvatsku, mada je za to potrebno da se riješe sporovi između dvije zemlje.