Povećanje proljećnog budžeta Švedske za 5,31 milijardu dolara

Svijet

Vlada Švedske saopštila je da će povećati proljećni budžet za 5,31 milijardu dolara radi borbe protiv pandemije kovid 19 i podrške prelasku na ekonomiju bez fosilnog goriva.

Švedski ministar finansija Magdalena Anderson izjavila je da je ukupni trošak povezan sa mjerama koje su preduzete od početka pandemije veći od 47,2 milijarde dolara.

Vlada je već predstavila brojne mjere u budžetu.