Kolike su stope poreza na dobit u svijetu?

Svijet

Podaci o globalnim stopama poreza na dobit mogu se pronaći u Poreskoj fondaciji za 2020. U infografici koja slijedi a koju donosi portal HowMuch, svaka zemlja obilježena je posebnom bojom kako bi se označila najviša stopa poreza na dobit. To ne znači da sve kompanije plaćaju tačno navedenu stopu. Brojne su poreske olakšice, rabati i krediti, a da se ne spominjemo progresivne porezne stope, u zavisnosti od toga koliko je korporacija profitabilna i u kojoj industriji primarno posluje.

U detaljnijem pogledu, detaljno su prikazani svi kontinenti i svaka zemlja posebno.

Sjeverna i Južna Amerika

Top 3 države sa najvećom stopom porezaTop 3 države sa najnižom stopom porezaNema poreza
1. Puerto Rico: 37.5%1. Barbados: 5.5%Anguilla
2. Suriname: 36%2. Paraguay: 10%Bahamas
3. Saint Martin: 35%3. Curacao: 22%Bermuda
British Virgin Islands
Cayman Islands
Saint Barthelemy
Turks and Caicos Islands

Evropa

Top 3 države sa najvećom stopom porezaTop 3 države sa najnižom stopom porezaNema poreza
1. Malta: 35%1. Hungary/Montenegro: 9%Guernsey
2. France: 32.02%2. Andorra/B&H/Bulgaria/Gibraltar/Kosovo/Macedonia: 10%Isle of Man
3. Portugal: 31.5%3. Moldova: 12%Jersey

Azija

Top 3 države sa najvećom stopom porezaTop 3 države sa najnižom stopom porezaNema poreza
1. Bhutan/India/Philippines: 30%1. Uzbekistan: 7.5%Bahrain
2. Japan: 29.74%2. Turkmenistan: 8%UAE
3. Pakistan: 29%

Afrika

Top 3 države sa najvećom stopom porezaTop 3 države sa najnižom stopom poreza
1. Comoros: 50%1. Mauritius: 15%
2. Chad: 35%2. Libya/Madagascar: 20%
3. Democratic Republic of the Congo: 35%3. Botswana/Cabo Verde: 22%

Okeanija

Top 3 države sa najvećom stopom porezaTop 3 države sa najnižom stopom porezaNema poreza
1. Kiribati: 35%1. Timor-Leste: 10%Tokelau
2. American Samoa: 34%2. Cook Islands/Fiji: 20%Vanuatu
3. Australia/Micronesia/New Caledonia/Niue/Papua New Guinea/Solomon Islands: 30%3. Guam/Northern Mariana Islands: 21%Wallis and Futuna Islands

Izvor: HowMuch