Ovo su 25 najbogatijih i 25 najsiromašnijih država na svijetu

Svijet

Koje su najbogatije države na svijetu, kada je u pitanju BDP po glavi stanovnika?

Grafike i tabele u nastavku prikazuju 25 najbogatijih i 25 najsiromašnijih država prema ovom mjernom podatku.

25 najbogatijih

Nalaze se širom Sjeverne Amerike, Evrope, Azije i Okeanije. Ono što je zanimljivo naglasiti je da se na spisku ne nalazi ni jedna južnoamerička ili afrička država.

25 najsiromašnijih

Kada su u pitanju najsiromašnije države, zanimljivo je da se u prvih 10 nalazi šest afričkih država. Uz to svih 25 najsiromašnijih zemalja, osim Zimbabvea i Tadžikistana, smatraju najmanje razvijenim zemljama. One su kategorizovane prema kriterijumima na osnovu dohotka po stanovniku, imovine (poput stepena obrazovanja) i ekonomske ranjivosti. Danas više od 75% stanovništva u najmanje razvijenim zemljama živi ispod granice siromaštva.

Prosječni BDP po stanovniku ekonomija i tržišta u razvoju na globalnoj nivou iznosi 5.172 USD.

Izvor: Visualcapitalist.com