Novo spajanje banaka u Srbiji

Banke

Eurobanka i Direktna banka najavile su sklapanje sporazuma o spajanju poslovanja u Srbiji.

Nakon spajanja, objedinjena banka će imati ukupnu aktivu od preko dvije milijarde eura, dok će tržišno učešće premašiti 6,5 posto, što će je učiniti sedmom po veličini bankom u Srbiji, saopšteno je iz Eurobanke.

Nakon okončanja transakcije, Eurobanka će kontrolisati oko 70 posto objedinjene banke, dok će akcionari Direktne imati vlasništvo nad preostalih 30 procenata.

Formalno okončanje procesa spajanja Eurobanke i Direktne banke očekuje se u poslednjem kvartalu 2021. godine nakon dobijanja neophodnih odobrenja nadležnih regulatornih i nadzornih tijela.

Nedavno je okončano spajanje Banke Poštanska štedionica i MTS banke pošto je Banka Poštanska štedionica pripojila tu banku.