Najprofitabilnija slovenačka kompanija najavljuje akvizicije

Akvizicije

Najprofitabilnija slovenačka kompanija ove godine Krka, najavila je mogućnost da u narednim godinama kupi neku farmaceutsku kompaniju.

Kompanija iz Novog Mesta bilježi povećane marže i visoke prihode, a kako se navodi dionice Krke su i dalje su podcijenjene i nakon njihovog nedavnog rasta. Međutim, to će dodatno doći do izražaja ako Krka uspije da zadrži viši nivo marži u razdoblju nakon pandemije.

U strateškim smernicama Krke do 2024. godine takođe su navedene mogućnosti kupovine farmaceutskih kompanija, sticanja preduzeća i različiti oblici dugoročnih poslovnih veza. Krka gotovo da nema dugova, a ima i stotine miliona eura u gotovini, javlja Seebiz