Zašto bi uspon velikih tehnoloških kompanija trebao biti bitan svakome

Nekategorizovano

Stručnjaci su obrazložili zašto bi uspon tehnoloških kompanija trebao biti bitan svakom čovjeku. U tom kontekstu su izdvojili značaj produktivnosti, konkurentnosti i inovativnosti.

Najveće svjetske kompanije su od 2004. do 2019. postale četiri puta bogatijim. Uglavnom su to tehnološke kompanije i mnoge od njih u posljednjih 20 godina nisu postojale.

U međuvremenu su smanjeni prihodi 50 posto najmanje plaćenih radnika u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim toga, rast produktivnosti u sedam vodećih ekonomija svijeta je usporen. Zašto je važno da postoji visok rast produktivnosti?

Ekonomista Zia Qureshi je napomenuo da produktivnost odražava koliko je ekonomija učinkovita.

“Ako možete proizvesti više s istom količinom inputa, onda to znači da imate visoku produktivnost, bolje vještine i bolju organizaciju rada. Da bi se ekonomija poboljšala potrebno je da postoji visoka radna produktivnost. Produktivnost nije sve, ali dugoročno skoro da je sve”, istakao je Qureshi.

Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da je nizak rast produktivnosti posljedica koncentracije moći u tehnološkim kompanijama.

“Problem je u tome što se benefiti tehnoloških promjena nisu proširili cijelom ekonomijom. Pojedina tržišta postaju manje konkurentna. Kada postoji povećanje monopola moći i slabljenje konkurentnosti, onda to onemogućuje dostupnost tehnologije i buduće inovacije. Konkurentnost je ključna da bi se to ostvarilo”, mišljenja je Qureshi.

U Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) su napomenuli da mnoge velike tehnološke kompanije kupuju konkurente. Marietje Schaake s Univerziteta Stanford smatra da se mora prekinuti krug u kojem veliki kupuju manje konkurente. Već duže postoji zabrinutost zbog utjecaja koncentracije moći tehnoloških kompanija po društvo.

“Većina ovih kompanija se u suštini bavi podacima i reklamiranjem. Riječ je o komercijalnoj upotrebi podataka. To nije iznenađujuće. No, ove kompanije djeluju na prostoru javne debate, na prostoru političke debate. Nameću se mnoga pitanja shodno tome da one stvaraju arhitekturu informisanja u demokratskim društvima”, ukazala je Schaake.

Tehnologije je unaprijedila čovječanstvo, ali neki stručnjaci smatraju da nisu svi imali korist od tehnološkog napretka, tj. da su ostali uskraćeni za njega. Zbog toga pozivaju na veću regulaciju djelovanja tehnoloških kompanija.

Schaake je ocijenila da će inovativnost biti ugušena ako tržište nije pravedno. Poručila je da će izostanak pravednog tržišta značiti to da manje kompanije, kako je rekla, ne dobiju šansu koju zaslužuju.

U WEF-u su naglasili da bi dobijanje šanse podrazumijevalo veću transparentnost u radu velikih kompanija i inkluzivni razvoj. Ti imperativi se posebno koriste na one kompanije koje se bave vještačkom inteligencijom. Osim toga, imperativ je da se novim malim kompanijama olakša ulazak na tržište.