Najsiromašnije zemlje duguju kreditorima 35 milijardi dolara

Svijet

Predsjednik Svjetske banke Dejvid Malpas, pozvao je da se ubrza ublažavanje dugova zemalja u razvoju uz puno učešće Kine, upozorivši da svako odlaganje povećava rizike po njihove ekonomije od viših kamatnih stopa, devalvacije valuta i prehrambene nesigurnosti.

Malpas je na konferenciji za novinare, povodom predstavljanja novog izvještaja SB o svjetskim ekonomskim izgledima, rekao da se najsiromašnije zemlje suočavaju sa servisiranjem 35 milijardi dolara duga državnim i privatnim kreditorima, prenosi Tanjug.

On je naveo da otplata dugova podrazumijeva da najsiromašnije države ne mogu taj novac da koriste za rješavanje problema i borbu protiv pandemije Covid-19.

Više od 40 odsto ukupnog iznosa odnosi se na dug Kini.

„Rastu rizici od haotičnog neizvršavanja obaveza“, poručio je Malpas.