Centralna banka BiH: Devizne rezerve na kraju godine 16,35 milijardi KM

BiH

SARAJEVO – Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju decembra prošle godine iznosile su 16,35 milijardi KM i veće su za 227,2 miliona KM ili 1,4 odsto u odnosu na novembar lani.

Devizne rezerve na godišnjem nivou veće su za 2,48 milijardi KM ili 17,9 odsto, objavila je Centralna banka.

Ukupni krediti domaćim sektorima u decembru 2021. godine iznosili su 21,08 milijardi KM i u odnosu na prethodni mjesec povećani su za 20,2 miliona KM ili 0,1 odsto.

Kreditni rast registrovan je kod sektora privatnih preduzeća za 12,8 miliona KM ili 0,1 odsto, vladinih institucija za 4,3 miliona KM ili 0,4 odsto, te ostalih domaćih sektora za 9,9 miliona KM ili šest odsto.

Smanjenje kredita registrovano je kod sektora stanovništva za 5,4 miliona KM ili 0,1 odsto, te javnih preduzeća za 1,4 miliona KM ili 0,3 odsto.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u decembru lani iznosila je 3,6 odsto, nominalno 727,9 miliona KM.

Godišnji rast kredita registrovan je u sektorima stanovništva za 541 milion KM ili 5,5 odsto, privatnih preduzeća za 186,1 milion KM ili 2,2 odsto, vladinih institucija za 19 miliona KM ili 1,6 odsto, te ostalih domaćih sektora za 6,8 miliona KM ili četiri odsto.

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod nefinansijskih javnih preduzeća za 24,9 miliona KM ili 4,7 odsto.