Dražen Vrhovac: Republika Srpska ima šta da pokaže svijetu

BUSINESS KLUB

Investicioni profil Republike Srpske i investicioni profili opština i gradova biće baza za informisanje investitora koji se odluče da kod nas realizuju investicione projekte, biće korišteni na sajmovima i kongresima, a koristiće i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama radi dobijanja grant sredstava

Investicioni profili opština i gradova u Republici Srpskoj i kompletiranje investicionog profila cijele Republike Srpske – to trenutno sa strašću radimo.

A, zašto?

Zato što mi u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske `želimo da smo pokretač mnogih novih i sjajnih stvari u Republici Srpskoj. Proaktivnost i prepoznatljivost – naše su riječi.

Sad nam je namjera, a već imamo i odličnu povratnu reakciju, da privučemo ulagače u Republiku Srpsku. Da predstavimo potencijale i ljepote naše zemlje i da pojednostavimo i olakšamo pristup informacijama zainteresovanim investitorima. Jer – ko će bolje da nas predstavi nego mi sami sebe. A, prikupljajući informacije sa terena, širom RS, sad smo i sasvim sigurni da itekako imamo šta da poka`žemo.

IRBRS će biti posrednik u uspostavljanju saradnje zainteresovanih investitora i opština

Novi sektor

Osnovali smo Sektor za promociju stranih investicija IRBRS s ciljem da identifikujemo investicione mogućnosti, potencijale i kapitalne projekte i Republike Srpske i naše 64 opštine. Kako bismo na jednom mjestu kompletirali profile i učinili ih dostupnim i domaćim i stranim investitorima, da privučemo ulagače, i na taj način omogućimo zapošljavanje i ojačamo privredni ambijent.

Prvi koraci su bili – saradnja sa opštinama i gradovima. Potpisali smo Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji IRBRS sa Savezom opština i gradova RS. Uslijedili su sastanci i svakodnevni kontakti. Uz našu tehničku podršku čak 51 opština je već kompletirala profil. Za preostalih 13 čekamo još samo poneku dopunu.

Prevod na engleski jezik

Profili opština i gradova unose se u bazu podataka za strane investicije IRBRS i prevode na engleski. Razmatramo i mogućnost da budu prevedeni i na druge jezike. Međutim, saradnja sa opštinama i gradovima ne završava dostavljanjem investicionih profila. Ozbiljan posao tek slijedi.

Prvo – podaci u investicionim profilima biće kvartalno a`žurirani. Sve što bude mijenjano, bilo u zakonskim i podazakonskim aktima, strategijama, programima… biće na vrijeme i u našoj bazi.

Takođe – IRBRS će biti posrednik u uspostavljanju saradnje zainteresovanih investitora i opština, a vjerujemo da će rezultat biti – realizacija investicionih projekata.

 Investicioni profil Republike Srpske

Podaci u investicionim profilima biće kvartalno ažurirani, a sve što bude mijenjano, bilo u zakonskim i podazakonskim aktima, strategijama, programima… biće na vrijeme i u bazi

Pored investicionih profila opština zahuktali smo se i u izradi investicionog profila Republike Srpske.

U profil Republike Srpske ulaze investicioni profili opština i gradova, ali i podaci i informacije određene zakonskim i podzakonskim aktima, strategijama, planovima, programima i drugim dokumentima institucija Republike Srpske i njenih javnih ustanova, preduzeća i organizacija.

Na jednom mjestu, u IRBRS, i strani, ali i domaći investitori, imaće priliku da dobiju sveobuhvatne informacije – od ljudskih resursa, troškova poslovanja u vidu direktnih i indirektnih poreza, naknada i drugih poreskih i neporeskih davanja, podrške investitorima u obliku podsticaja, subvencija i olakšica, do slobodnih i poslovnih zona, nekretnina i kapitalnih projekata Republike Srpske i njenih opština i gradova…

Šta sa profilima?

Investicioni profil Republike Srpske i investicioni profili opština i gradova biće baza za informisanje investitora koji se odluče da kod nas realizuju određene investicione projekte kroz greenfield ili brownfield investicije, javno-privatno partnerstvo, koncesije…

Takođe, investicionim profilima ćemo informisati međunarodne institucije i finansijske organizacije radi dobijanja određenih grant sredstava, povoljnih kredita i uspostavljanja strateških partnerstava, s ciljem realizacije kapitalnih projekata Republike Srpske, gradova i opština (kanalizacije, vodovodi, kolektori, stadioni, bolnice, toplane….)

Investicione profile ćemo koristiti na sajmovima, konferencijama, kongresima, u predstavništvima Republike Srpske, ambasadama, u razgovoru sa predstavnicima poslovne dijaspore i u drugim prilikama. I to sve kako bismo doveli do većeg priliva direktnih stranih ulaganja u Republiku Srpsku, novog zapošljavanja i jačanja privrednog ambijenta.