Banke u Sloveniji ukidaju naknade za čuvanje depozita

Banke

Deželna banka Slovenije prva je banka u Sloveniji koja je nakon – najave Evropske centralne banke o postepenom povećanju kamatne stope za polaganje viška likvidnosti, odlučila ukinuti tzv. ležarinu za depozite.

Deželna banka najavila je da od 1. avgutsa ukida mjesečnu naknadu fizičkim licima za visoka salda depozita u banci, odnosno iznad 100.000 eura. Ova takozvana ležarina, pak, ostaje nepromijenjena za deponovanje novca pravnih lica.

Deželna banka je ležarinu počela da naplaćuje od 1. januara ove godine. Kako je objašnjeno, nameti su uvedeni zbog negativnih kamatnih stopa koje Banka Slovenije zaračunava poslovnim bankama za viškove likvidnih sredstava kako u banci, tako i u bankovnom sistemu i zbog prošlih negativnih prinosa na finansijskim tržištima za ročnost do 10 godina.

S obzirom da je Upravno vijeće Evropske centralne banke najavilo postepeno povećanje kamatne stope za čuvanje viška likvidnih sredstava, za koju se očekuje da će do kraja septembra zbog rasta inflacije izaći iz negativnog raspona od -0,5 odsto, te da će kamatna stopa na depozite po kojoj Banka Slovenije zaračunava negativne kamate poslovnim bankama vremenom biti pozitivna, Deželna banka „ne vidi razlog za obračunavanje naknade fizičkim licima“. Stoga je odlučila da od 1. avgusta „ukine naknadu za pojedince, fizička lica i udruženja“.

„Za firme ostaje naknada za upravljanje imovinom većom od 100.000 eura do podizanja pasivne kamatne stope i izlaska iz negativne zone“, ističu iz Deželne banke Slovenije, uz podsjećanje da su one i ranije postojale.

U aprilu 2021. NLB i SKB prve su uvele ležarine stanovništvu za visoka stanja na računima, a slijedila ih većina je velikih banaka. Istovremeno, granica za njih postepeno je pala na 100.000 eura.