Islamska razvojna banka formirala fond težak 730 miliona

Banke

Ovim programom predviđeno je 280 miliona dolara iz sredstava IsDB-a i iz Islamskog fonda solidarnosti za razvoj državnih projekata i programa. Tri stotine miliona dolara osigurala je Međunarodna islamska korporacije za financiranje trgovine (ITFC), a namijenjeni su za finansiranje trgovine. Agencija za osiguranje investicijskog i izvoznog kredita (ICIEC) osigurala je dodatnih 150 miliona dolara za pokriće osiguranja.

Navedene aktivnosti IsDB-a obuhvatiće finansiranje javnog i privatnog sektora s ciljem smanjenja širenja i uticaja pandemije u zemljama članicama IsDB-a, te povećati njihovu otpornost na novonastalu situaciju.

Finansiranje će biti ponuđeno u obliku grantova, koncesijskih resursa, podrške za trgovinu, pozajmica prema privatnom sektoru, te pokriću političkog i pravnog rizika osiguranja, navodi se u saopštenju Islamske razvojne banke.

IsDB će rasporediti sve dostupne instrumente finansiranja za što brže usmjeravanje sredstava u svrhu podrške svojim zemljama članicama. – Sredstva iz ovog Fonda biće usmjerena na intervencije koje su usredsređene na spremnost u kriznim situacijama i reagovanje na suzbijanje širenja virusa COVID-19, minimiziranje socio-ekonomskog uticaja pandemije posebno u siromašnim zemljama, i stvaranje otpornosti država članica u reagovanju na izbijanje pandemije, navode u IsDB-u.

Finansijska pomoć će biti podrška jačanju zdravstvenih sistema, finansiranju nacionalnih planova spremnosti i reakcije na epidemije, obrazovanju javnosti, nadzoru bolesti, prikupljanju i analizi podataka, osiguravanju stabilnosti osnovnih socijalnih usluga, učvršćivanju mreža socijalne sigurnosti i podrška aktivnostima privatnog sektora.
IsDB Grupa će takođe uložiti u istraživanje i razvoj, te pružiti tehničku pomoć za prevenciju i obuzdavanje pandemije. Pored toga, IsDB će aktivirati i poseban program razmjene znanja, najboljih praksi i tehničke ekspertize u odgovoru na izazove krize.