Aurovil – grad u kojem vladaju harmonija i prirodni zakoni

City

Na samom jugu Indije nalazi se jedan poseban grad, odnosno država. Ona fukcioniše potpuno autonomno u odnosu na majku Indiju, kao država u državi, i to nije ono što je izdvaja od ostatka svijeta. Za Aurovil, kako se zove, kažu da je potpuno savršena država, mjesto gdje nema podjela, mjesto gdje je sve u harmoniji i u skladu sa prirodnim zakonima.

Aurovil (Auroville) se nalazi na jugu Indije, u regiji Tamil Nadu. Osnovan je kao autonomna država-grad, mjesto gdje sve funcioniše u savršenom redu, i u smislu politike, religije i u smislu obrazovanja. Aurovil je osnovan 1968. godine samo zbog jednog cilja, to je mjesto gdje muškarci i žene, bez obzira na bilo kakavu vjersku ili nacionalnu pripadnost mogu da žive u miru, napretku i haromoniji. Aurovil je grad budućnosti i sloge.

U gradu živi oko 3.000 stanovnika, i to je prije svega pravo utopijsko mjesto koje omogućava ljudima svih polova, profesija, vjeroispovesti i nacija da žive u miru i slozi. Unesko je naselje proglasio međunarodnim gradom, i u njemu trenutno žive ljudi iz preko 50 zemalja svijeta.

U samom gradu nema novca, koristi se neka vrsta kartice, i grad kontrolišu i vode odbori koje sačinjavaju stanovnici. U gradu nema kriminala, nema automobila, a nema ni klasnih podjela među ljudima. Grad je skoro potpuno samostalan i samoodrživ. Stanovnici kultivišu svoje voće i povrće, proizvode svoje mlijeko i većinu prehrambenih proizvoda.

Aurovil je nastao kao odgovor na sveprisutniji trend podjela u društvu, na prenaseljenost i na sve ozbiljnije zagađenje planete. Osnovna ideja je da na planeti treba da postoji naselje koje bi bilo samostalno. Stanovnici bi određivali pravila oslobođeni svih tereta kojima ih današnje društvo sputava. Aurovil je jedinstveno naselje na svijetu, grad koji gleda u budućnost, i grad koji brine o bližnjem svom. Za sada im to uspijeva, i ovaj model bi mogao da bude primjenjivan širom svijeta, kao grad u u kom budućnost zaista postoji.

Izvor: B92