Znate li kako su nastali bankomati?

Living

Bankomat – mašina bez koje većina ne može da “pregura” mjesec – proslavio je 52. rođendan u junu ove godine, na dan kada je prvi takav uređaj postavljen 1967. u banci u sjevernom Londonu.

Iako se pronalazačem bankomata smatra Džon Šeperd-Baron, prvi kome je palo na pamet da uzima novac sa svog računa pomoću mašine zapravo bio je američki inovator jermenskog porijekla Luter Džorž Simijan, i to 1939. godine.

Njegovom idejom oduševila se banka “Sitigrup” i ponudila tu uslugu svojim klijentima. Međutim, nakon nekoliko mjeseci banka je objavila da prestaje s projektom zbog nedostatka interesa.

Nakon toga, dugo niko nije bio zainteresovan za razvoj uređaja, a tek gotovo 30 godina kasnije (1967) banka “Berklis” u Londonu ga je postavila, što je predstavljalo početak razvoja i širenja bankomata po cijelom svijetu.

Taj prvi uređaj za novac imao je jednu manu. Naime, koristile su se jednokratne kartice s jedinstvenim iznosom od deset funti.

Mogućnost koja je bankomate podigla na viši nivo, uvedena je godinu kasnije, a za to je zaslužan Donald Vetcel iz Dalasa. On je omogućio da ljudi koriste bankomat za osnovnu funkciju – da uzmu bilo koju svotu, uz uslov da je imaju na računu.

Neki od prvih bankomata nisu odmah vraćali karticu korisniku, već je on po nju morao da ode u najbližu poslovnicu.

Najviše bankomata na milion stanovnika na području zapadne Evrope ima Portugal – 1.540. Velika Britanija ih ima 1.074, a evropski prosjek je 960. Najmanji broj bankomata na milion stanovnika u Evropi ima Švedska – samo 333.