Septembarska inflacija u eurozoni 9,9 odsto, u EU 10,9 odsto

Eurozona

Inflacija u eurozoni je porasla u septembru na rekordnih 9,9 odsto međugodišnje sa nivoa od 9,1 odsto u avgustu, objavio je danas zavod za statistiku Evropske unije, Evrostat.

Potrošačke cijene su i u EU prošlog mjeseca ubrzale rast na godišnjem nivou na 10,9 procenata u odnosu na 10,1 odsto u avgustu.

Najniže godišnje stope inflacije su u septembru registrovane u Francuskoj, 6,2 posto, na Malti (7,4%) i u Finskoj (8,4%), dok su najviše zabilježene u Estoniji (24,1%), Litvaniji (22,5%) i Letoniji (22%).

U poređenju sa avgustom, međugodišnja inflacija je pala u šest država članica EU, u jednoj zemlji je ostala na nepromijenjenom nivou, a u 20 članica je porasla.

U eurozoni su u septembru na godišnjem nivou najveći rast zabilježile cijene energije, za 40,7 procenata, te cijene svježe hrane za 12,7 odsto.