Kinezi prepolovili emisiju CO2 po jedinici BDP za 16 godina

Svijet

Ministarstvo ekologije i životne sredine Kine objavilo je „Kineski propisi i akcije za rješavanje klimatskih promjena za 2022. godinu” na konferenciji za novinare. Dokument pokriva pet oblasti: novo angažovanje Kine u rešavanju klimatskih promjena, mjere za ublažavanje klimatskih projmena, kako da se prilagoditi klimatskim promjenama, unapređenje sistema politike i podrške, i aktivno učešće u globalnom upravljanju klimatskim promenama.

”Kina je oduvijek pridavala veliki značaj rješavanju klimatskih promjena i postigla je pozitivan napredak, pri čemu je emisija CO2 po jedinici BDP-a značajno opala i preokrenula brzi rast emisije CO2”, navedeno je na konferenciji.

Li Gao, direktor Odjeljenja za klimatske promjene, rekao je da je, prema preliminarnim proračunima, kineska emisija CO2 po jedinici BDP-a u 2021. godini opala za 50,8 odsto u odnosu na 2005. godinu, a da je udio nefosilne energije u potrošnji energije dostigao 16,6 odsto.

„Uspješno smo pokrenuli najveće svetsko tržište za trgovanje emisijama ugljenika koje pokriva emisije gasova staklene bašte, što je veoma impresivno dostignuće”, rekao je Li.

Stručnjak je objasnio da se Kina ozbiljno bavi  klimatskim promjenama, ali da složeni klimatski uslovi u Kini i sveukupno krhko ekološko okruženje je čine ranjivom na štetne efekte klimatskih promjena, a i ekstremne vremenske prilike bile su česte u nekim djelovima Kine ovog ljeta.

Li je rekao da će Kina unaprijediti praćenje klimatskih promjena i rano upozoravanje i upravljanje rizikom, ojačati mrežu za posmatranje klimatskih promjenama i procjenu rizika.

Izvor: MediaBiro.tv