Elektro Bijeljina: Spremno dočekujemo zimske izazove

BUSINESS KLUB

Kao i svake godine, ZEDP „Elektro-Bijeljina“ je na vrijeme završila sve potrebne radove na svojim objektima i spremno ulazi u predstojeću zimsku sezonu, što je od velikog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije – izjavio je Marko Mihajlović, direktor ZEDP „Elektro-Bijeljina“.

“Pred nama je izuzetno značajan period kada se očekuju veća naprezanja distributivnih kapaciteta i povećana potrošnja električne energije. Svi remonti najznačajnijih elektropostrojenja su urađeni na vrijeme i ne očekujemo probleme u distibuciji energije. Bitno je istaći da smo u rekonstrukciju i izgradnju mreže u prethodnom periodu uložili značajna finansijska sredstva, što daje očekivane rezultate koji se ogledaju u smanjenju distributivnih gubitaka i smanjenju i trajanju broja zastoja na mreži“, rekao jeMihajlović.

Mihajlović je dodao da je pri kraju realizacija kapitalnog projekta i investicionog ciklusa od ukupno 45 miliona maraka, od čega su 30 miliona kreditna sredstva Evropske banke za obnovu, što je poslužilo za investicije u rekonstrukciju mreže i nabavku najsavremenije elektroenergetske opreme, te da su u toku pregovori sa nivoa Elektroprivrede Republike Srpske o novom investicionom ciklusu kojim će biti nastavljene aktivnosti na modernizaciji mreže i energetskih objekata.