Mtel zvanično preuzeo još jednu kompaniju

BUSINESS KLUB

Kompanija Mtel danas je saopštila da je preuzela vlasništvo nad firmom Trion Tel. 

Kako je rečeno, na osnovu zaključenog Ugovora o kupoprodaji i prenosu 100% udjela vlasništva u društvu Trion Tel d.o.o. Banja Luka, izvršen je upis promjene udjela vlasništva u registar poslovnih subjekata društva, čime je Mtel a.d. Banja Luka postao vlasnik 100 posto udjela vlasništva u ovoj kompaniji.

Trion Tel je operater telekomunikacija koji na teritoriju Bosne i Hercegovine na osnovu dozvola RAK-a obavlja djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža i davatelja pristupa internetu.

Vlasnik kompnaije Trion Tel bio je Zoran Lemić.

Podsjetimo da je Mtel posljednji godina kupio niz kompanija u BiH – Logosoft, Telrad Net, Blicnet, Elta Kabel i Financ.

Mtel grupa je prema prihodima i dobiti najveća telekomunikacijska kompanija u BiH, a njen vlasnik je Telekom Srbija.