Srpska prodala akcije u „Našoj banci“

Banke

Investiciono – razvojna (IRB) banka Republike Srpske uspjela je nakon nekoliko pokušaja da proda akcije u „Našoj banci“ koje su kupili postojeći, ali i neki novi akcionari.

IRB je krajem avgusta ponudila na prodaju oko 21 odsto vlasništva u ovoj banci koje je imala preko Fonda za restituciju i Akcijskog fonda RS.

Prema danas ažuriranim podacima Banjalučke berze, IRB više nije među akcionarima „Naše banke“.

Njene akcije kupili su neki postojeći, ali i neki novi akcionari.

Tako je zvornička firma „Keso – gradnja“ povećala svoj udio sa 13,9 na 19,5 odsto, i sada je među tri najveća akcionara, odmah iza „Galensa“ i „Pavgorda“.

Slijedi „Fructa trade“ sa udjelom od 14,5 odsto koji se nije mijenjao, dok je na petom mjestu novi akcionar – banjalučko preduzeće „Premium plus“, u vlasništvu Aleksandra Milašinovića.

Udio u banci je povećao i „Monet broker“ koji sada ima 3,5 odsto, dok je među novim akcionarima i fizičko lice Dženis Softić sa 2,2 odsto akcija.

Na začelju liste deset najvećih akcionara „Naše banke“ je još jedan novi akcionar – preduzeće „IQBATOR“.

Podsjećamo, IRB je više puta posljednjih godina pokušala da prodajom državnih akcija izađe iz vlasničke strukture „Naše banke“, a u posljednjem pokušaju je ponudila najnižu cijenu koja je za cijeli paket iznosila 3,3 miliona maraka.

Za isti paket IRB je 2020. godine tražila 5,2 miliona KM.

Najveći vlasnički udio u Našoj banci imaju kompanije „Galens“ iz Novog Sada (20,59 odsto) i „Pavgord“ iz Foče (20,32).